Pomoc prawna

Udzielamy pomocy prawnej w zakresie reprezentowania klienta przed stosownymi organami, np. urzędami kontroli skarbowej, izbami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi. Sprawujemy również nadzór prawny nad rejestracją i prawidłowym funkcjonowaniem przedsiębiorstw, stowarzyszeń i fundacji.

pomoc-prawna