Kadry i płace

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu działów kadr i płac. Nadzorujemy prawidłowy przebieg procesu związanego z zatrudnianiem pracowników. Dokonujemy niezbędnych formalności, sporządzamy umowy cywilnoprawne oraz umowy o pracę.

kadry-i-place